Duizeligheid

De impact van duizeligheid

 

Het effect van duizeligheid op het dagelijks leven is groot. Mensen kunnen angstig raken en verschijnselen vertonen als misselijkheid, braken en transpireren. Door de duizeligheid vermijden mensen situaties waarin de verschijnselen hinderlijk zijn voor hun omgeving en voor henzelf. Veelal zijn mensen niet in staat om te werken of te sporten. De kwaliteit van leven is hierdoor vaak sterk beperkt.

 

De diagnose bij duizeligheid kan een uitdaging zijn

Duizeligheid is een symptoom en kan zich op verschillende manieren presenteren. Daarnaast kan duizeligheid vele oorzaken hebben. Meestal zijn de oorzaken goedaardig, maar ook een tumor of een hersenbloeding kan dit symptoom geven. Dit maakt een diagnose tot een uitdaging, waarbij ook de neuroloog of een kno-arts betrokken kan zijn. Er kunnen namelijk meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn die de duizeligheid veroorzaken. Zeker bij de ouder wordende mens. Veel ouderen gebruiken meerdere medicatie tegelijkertijd en duizeligheid kan een bijwerking zijn (de interactie?) van de medicatie.

 

Over het algemeen ervaren ouderen de meeste beperkingen. Duizeligheid is een van de meest voorkomende klachten waarvoor mensen boven de 75 jaar bij een huisarts komen. In 40% van de gevallen kan de huisarts geen diagnose stellen bij mensen die komen met duizeligheidsklachten. Bij ouderen is er regelmatig sprake van meerdere vormen van duizeligheid.

Op oudere leeftijd kan duizeligheid een risicofactor zijn om te vallen en daarmee botten te breken. Ondanks dat duizeligheid zelden het gevolg is van een ernstige ziekte, heeft het vaak een forse invloed op het dagelijkse functioneren en het algemene welzijn.

Het stellen van een goede diagnose is heel belangrijk omdat de meeste vormen van duizeligheid goed te behandelen zijn. Het gebruik van een systematische en gestructureerde anamnese is van groot belang om tot een diagnose te komen. De meeste voorkomende diagnose bij mensen met acute duizeligheid is bppd.

Sommige vormen van duizeligheid, zoals bppd en cervicogene duizeligheid zijn binnen enkele seconden op te lossen door het toepassen van een manoeuvre of een manipulatie. 90% van de mensen die bij bppd op een gerichte manier behandeld worden zal binnen een week herstellen. Een afwachtend beleid is in dit geval onwenselijk. Andere vormen van duizeligheid vergen een langer begeleidingstraject.

 

Vestibulaire revalidatie

Als de duizeligheid een gevolg is van een verminderd of uitgevallen evenwichtsorgaan zoals bij neuritis vestibularis of labyrinthitis, dan vereist dit een specifieke vorm van begeleiding. Dit noemen we vestibulaire revalidatie.

Er is een online behandel methode, genaamd Vertigo Training. Deze vestibulaire revalidatie is gratis toegankelijk via www.vertigotraining.nl. De oefeningen kunnen zelfstandig worden uitgevoerd bij verschillende vormen van chronische duizeligheid. Deze training is geschikt wanneer er langer dan één maand klachten van duizeligheid bestaan én indien deze klachten verergeren door het maken van hoofdbewegingen.

 

Om de duizeligheid te objectiveren en te monitoren maken we onder andere gebruik van de Dizziness Handicap Iventory (DHI). Deze vragenlijst bestaat uit 25 vragen. De maximum score is 100 punten. De totaal score kan de mate van fysieke, functionele en emotionele gevolgen van de duizeligheid inzichtelijker maken:

  • 0  -29   : milde klachten
  • 30-59   : matige klachten
  • 60-100 : ernstige klachten

 

Omdat duizeligheid ook invloed kan hebben op de balans en het evenwicht kunnen er problemen ontstaan in het looppatroon. Analyse van het looppatroon kan bijdragen aan het stellen van de diagnose en aangrijpingspunten zijn voor een adequate behandeling.

 

Duizelnet

Fysio Quality is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van duizeligheid en maakt deel uit van een duizeligheids behandelteam in Amstelveen.

Sinds 2015 is Fysio Quality aangesloten bij Duizelnet, duizeligheidscentra en het NPI. Duizelnet is geïnitieerd door het Apeldoorns Duizligheidscentrum (ADC), het landelijk expertisecentrum voor duizeligheid.

Wil jij terugkomen op je oude niveau? Of beter?!