Duizeligheid

De impact van duizeligheid

 

De impact van duizeligheid op het dagelijks leven is groot. Mensen kunnen angstig raken en verschijnselen vertonen als misselijkheid, braken en transpireren. Ze vermijden situaties waarin de verschijnselen hinderlijk zijn voor hun omgeving en voor henzelf. Veelal zijn mensen niet in staat om te werken of te sporten.

 

De diagnose kan een uitdaging zijn

Duizeligheid is een symptoom en kan zich op verschillende manieren presenteren. Daarnaast kan duizeligheid vele oorzaken hebben. Meestal zijn de oorzaken goedaardig, maar ook een tumor of een hersenbloeding kan dit symptoom geven. Dit maakt een diagnose tot een uitdaging, waarbij ook de neuroloog of een kno-arts betrokken kan zijn. Er kunnen namelijk meerdere oorzaken tegelijkertijd aanwezig zijn die de duizeligheid veroorzaken. Zeker bij de ouder wordende mens.

Over het algemeen ervaren ouderen de meeste beperkingen. Duizeligheid is een van de meest voorkomende klachten waarvoor mensen boven de 75 jaar bij een huisarts komen. In 40% van de gevallen kan de huisarts geen diagnose stellen bij mensen die komen met duizeligheids klachten. Op oudere leeftijd kan duizeligheid een risicofactor zijn om te vallen en daarmee botten te breken. Ondanks dat duizeligheid zelden het gevolg is van een ernstige ziekte, heeft het vaak een forse invloed op het dagelijkse functioneren en het algemene welzijn.

Het stellen van een goede diagnose is zeer belangrijk omdat de meeste vormen van duizeligheid goed te behandelen zijn. Het gebruik van een systematische en gestructureerde anamnese is van groot belang om tot een diagnose te komen.

Sommige vormen van duizeligheid, zoals bppd en cervicogene duizeligheid zijn binnen enkele seconden op te lossen door het toepassen van een manoeuvre of een manipulatie. 90% van de mensen die bij bppd op een gerichte manier behandeld worden zal binnen 1 week herstellen. Een afwachtend beleid is in dit geval onwenselijk. Andere vormen van duizeligheid vergen een langer begeleidings traject.

 

Vestibulaire revalidatie

Als de duizeligheid een gevolg is van een verminderd of uitgevallen evenwichtsorgaan, dan vereist dit een specifieke vorm van begeleiding. Dit noemen we vestibulaire revalidatie.

 

Om de duizeligheid te objectiveren en te monitoren maken we onder andere gebruik van de Dizziness Handicap Iventory (DHI). Deze vragenlijst bestaat uit 25 vragen. De maximum score is 100 punten. De totaal score kan de mate fysieke, functionele en emotionele gevolgen van de duizeligheid inzichtelijker maken :

0  -29   : milde klachten

30-59   : matige klachten

60-100 : ernstige klachten

 

Omdat duizeligheid ook invloed kan hebben op de balans en het evenwicht kunnen er problemen ontstaan in het looppatroon. Analyse van het looppatroon kan bijdragen aan het stellen van de diagnose en aangrijpingspunten zijn voor een adequate behandeling.

 

Duizelnet

Fysio Quality is sinds 2015 aangesloten bij Duizelnet en het NPI. Duizelnet is geïnitieerd door het Apeldoorns Duizligheidscentrum (ADC), het landelijk expertisecentrum voor duizeligheid.

Wil jij terugkomen op je oude niveau? Of beter?!