Algemene voorwaarden

Algemeen

 

 • Fysio Quality is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen in het pand.
 • In het pand is het verboden om te roken.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

Behandeling

 

 • Een behandeling heeft geen vastgestelde duur maar kan variëren van 15 minuten tot 60 minuten. Over het algemeen duurt een behandeling ongeveer 25 minuten.
 • Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of push- bericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten.
 • Wanneer er bezwaren bestaan tegen de handelingen of verrichtingen, dient de client dit onmiddellijk aan te geven. Het is belangrijk om reactie’s na een behandeling altijd te vermelden omdat dit belangrijk kan zijn bij het kiezen van de interventie of maatregelen die we kunnen nemen.
 • Besproken onderwerpen met de client blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden, tenzij u hiervoor toestemming geeft.
 • Op uw medische en administratieve gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent dat uw fysiotherapeut geen gegevens zonder uw toestemming uit uw behandeldossier mag doorgeven aan derden.
 • Wanneer de behandelingen afgesloten worden, meet Fysio Quality via een internet applicatie (QDNA) de patiënttevredenheid. Hiervoor vragen wij uw mailadres. De gegevens worden anoniem verwerkt.
 • Om de continuïteit van het behandelproces te waarborgen, zal tijdens afwezigheid bij vakantie, topsportbegeleiding, cursussen, of ziekteverzuim een vaste vervanger of collega binnen de praktijk of van een samenwerkende praktijk invallen of de behandeling overnemen.

 

Betaling

 

 • Als een afspraak om welke reden dan ook niet kan doorgaan, dient dit ten minste 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zullen de kosten in rekening gebracht worden. In overleg met uw behandelend therapeut kan bij onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.