Nek- en Schouderklachten

Gerichte behandeling geeft prikkel tot herstel

Nek- en schouderpijn hebben vaak een grote invloed op het dagelijks functioneren. Behalve pijnklachten kunnen er ook tintelingen zijn die de hele arm doortrekken tot zelfs in de hand. Daarnaast kunnen de klachten van invloed zijn op het bewegen in de vorm van een bewegingsbeperking of in de beperking van een bewegingsactiviteit. Ten slotte hebben de klachten vaak invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het slapen.

 

Er is een wisselwerking tussen nek- en schouderklachten. De schouder is een belangrijke schakel in de gehele schoudergordel. Daarom is het van belang de hele keten van de nek- en schoudergordel te beoordelen. Door de hele keten aandacht te geven, is herstel goed mogelijk.

 

Nek- en schouderklachten hebben vaak een slecht beloop, dat wil zeggen dat het veel tijd kost voordat de klachten uit zichzelf oplossen. Gerichte behandeling maakt het verschil en minder bekende technieken als de interlink methode geven bijzondere resultaten binnen 1 behandeling. Door de oorzaken van de klachten op te sporen kan herhaling van klachten worden voorkomen. Op deze manier zal de kans op een chronische klacht verminderen of oplossen.

 

De plek waar de pijn ervaren wordt, is zelden de plek waar de pijn vandaan komt. Dit noemen we referred pain. Bij de zoektocht naar de oorzaak kan echografie een grote toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld bij verkalking van de pezen van de schouder. Behandeling vereist specifieke kennis van de anatomie en pathologie om deze doeltreffend te laten zijn.

 

Fysio Quality is aangesloten bij Schoudernetwerk Amsterdam.

Wil jij terugkomen op je oude niveau? Of beter?!