Vergoeding

Met een aanvullende verzekering vergoedt uw zorgverzekeraar in veel gevallen fysiotherapie.

 

Vergoeding

De vergoeding door uw zorgverzekeraar van een behandeling is afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. Fysio Quality heeft in 2016 met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat als u een (aanvullende) verzekering hebt met een dekking voor fysiotherapie of manueel therapie de behandeling vergoed zal worden. De behandeling wordt in dit geval rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd. Een behandeling fysiotherapie valt buiten het eigen risico indien u geen chronische aandoening hebt die op de ‘chronische lijst’ staat.
 
Als u niet zeker weet hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, dan kunt u dat hier controleren.
 
Manuele therapie wordt maximaal 9 keer per jaar vergoed. U ontvangt een nota als blijkt dat uw verzekering geen dekking biedt. Dit geldt niet voor CZ-verzekerden. CZ verrekent de behandeling met u.
 

Verzekerde zorg

Als u gebruik maakt van verzekerde zorg, dan betekent dit dat de processen en persoonlijke en medische gegevens strikt bijgehouden moeten worden. Mede om fouten te voorkomen worden deze gegevens en processen in uw bijzijn afgehandeld. Dit kan invloed hebben op de behandeltijd. Door vooraf tijdens het maken van de afspraak uw BSN-nummer door te geven kan dit tijd schelen bij de eerste afspraak! Als u zich zonder verwijzing aanmeldt, rekent de verzekeraar de eerste bijeenkomst soms als twee behandelingen. Dit geldt niet als u verwezen bent en een papieren of digitale verwijzing hebt van uw arts.

 
Om de zorg transparanter te maken, zal u na de afsluiting van de behandeling een CQ-index per mail toegezonden krijgen. Hiermee kunt u naar de zorgverzekeraar aangeven of u tevreden was met de geboden zorg.