Vergoedingen

Verzekerde zorg

 

De vergoeding door uw zorgverzekeraar van een behandeling is afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. Fysio Quality heeft in 2020 met alle zorgverzekeraars een contract behalve met ONVZ. Dit betekent dat als u een (aanvullende) verzekering hebt met een dekking voor fysiotherapie of manueel therapie de behandeling vergoed zal worden. De behandeling wordt in dit geval rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd. Een behandeling fysiotherapie valt buiten het eigen risico als u geen chronische aandoening hebt die op de ‘chronische lijst’ staat.

Als u niet zeker weet hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, dan kunt u dat hier controleren.

Manuele therapie wordt maximaal 9 keer per jaar vergoed. U ontvangt een nota als blijkt dat uw verzekering geen dekking biedt. Dit geldt niet voor CZ-verzekerden. CZ verrekent de behandeling met u.

 

Uw gegevens

 

Als u gebruik maakt van verzekerde zorg, dan betekent dit dat de processen en persoonlijke en medische gegevens strikt bijgehouden moeten worden. Mede om fouten te voorkomen worden deze gegevens en processen in uw bijzijn afgehandeld. Dit kan invloed hebben op de behandeltijd. Door vooraf tijdens het maken van de afspraak uw BSN-nummer door te geven kan dit tijd schelen bij de eerste afspraak!

Om de zorg transparanter te maken, zal u na de afsluiting van de behandeling via  de mail gevraagd worden naar uw mening. Hiermee kunt u naar de zorgverzekeraar aangeven of u tevreden was met de geboden zorg.

Met een aanvullende verzekering vergoedt uw zorgverzekeraar in veel gevallen fysiotherapie.

Wil jij terugkomen op je oude niveau? Of beter?!