Kwaliteit

De kwaliteit van Fysio Quality

Kwaliteit is het speerpunt van Fysio Quality. Omdat we van mening zijn dat u als geen ander de kwaliteit moet kunnen waarnemen, is ons motto: ‘Kwaliteit voel je’. De geboden kwaliteit moet leiden tot gezondheidsverbetering.

Fysio Quality

Ingrediënten van kwaliteit

Kennis, ervaring en klantgerichtheid bepalen de kwaliteit van de behandeling. Fysio Quality staat voor:

– een trefzekere diagnose, eventueel via echografie

– duidelijke uitleg over diagnose en voorgestelde behandeling en de duur ervan

– afstemming met uw huisarts of specialist als dat nodig is of wenselijk

– de snelst denkbare oplossing voor uw klachten (samen de meest geschikte oplossing kiezen)

– aandacht voor preventie

– innovatie (zoals e-health en nieuwe trainingsvormen)

– duidelijke aanwijzingen voor eigen oefeningen thuis.

 

Transparantie

Vertel ons uw mening, want met uw ervaringen kan Fysio Quality de dienstverlening verbeteren. U kunt ook uw waardering doorgeven op Zorgkaartnederland. ZorgkaartNederland biedt u een objectief en betrouwbaar referentieplatform met betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg. Door dit initiatief neemt de transparantie toe. Hierdoor zal een patiënt een betere indruk krijgen van een zorgverlener zodat deze geholpen kan worden in het maken van een goede afweging bij de keuze voor een zorgverlener. De afgelopen jaren scoort Fysio Quality zeer goed op Zorgkaartnederland. Eigenaar en Amstelvener D.J.van Groenewoud is inmiddels 79 keer beoordeeld en scoort een 9,3 (de eerste review dateert van 5 juni 2012).

ZorgkaartNederland - Fysio Quality

PROMS

Om de resultaten van de behandelingen te objectiveren wordt gebruik gemaakt van Patiënt Related Outcome Measures, afgekort als PROMS. Deze indicatoren richten zich op de effectiviteit van de uitkomst van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Dit is een relatief nieuwe ontwikkeling binnen de zorg.

 

Keurmerk

Als u toestemming verleent, wordt de ervaren kwaliteit van zorg na een behandelperiode gemeten door middel van de CQ-index (Consumer Quality Index). De CQ-index is een geregistreerd merk dat als keurmerk wordt gebruikt. Het Centrum Klantenervaring Zorg (CKZ) beheert dit keurmerk en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, wetenschappelijke borging, implementatie en bewaking van de CQ-index.

 

Registratie

De fysiotherapeuten van Fysio Quality zijn BIG-geregistreerd (https://www.bigregister.nl) De BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Elke vijf jaar moeten zorgverleners zich opnieuw registeren. Daarnaast staan de fysiotherapeuten van Fysio Quality in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (www.defysiotherapeut.com). In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De eisen voor (her)registratie zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Eén van de eisen is het behalen van studiepunten. Wij staan in het register manuele therapie, sportfysiotherapie en fysiotherapie. Daarnaast is Fysio Quality geregistreerd in het Dry Needling register. Elke twee jaar vindt er toetsing plaats.

 

Intervisie

Om ‘scherp’ te blijven, werkt Fysio Quality samen met andere praktijken in Haarlem en Noordwijk om minimaal driemaal per jaar een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen om de kwaliteit van het ‘vakmanschap’ bij elkaar te toetsen.

 

Samenwerkende Amstelveense Fysiotherapeuten

Fysio Quality maakt deel uit van het SAF. Dit zijn de Samenwerkende Amstelveense Fysiotherapeuten. Diederick van Groenewoud is lid van het bestuur van de SAF. Het SAF streeft naar een optimale samenwerking van de Amstelveense fysiotherapie in de eerstelijn binnen Amstelveen.

saf

 

 

 

 

 

 

 

Verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam

Talentvolle fysiotherapeuten in opleiding lopen stage bij Fysio Quality om het vakmanschap te ontwikkelen. Diederick van Groenewoud is sinds 2008 opleider voor studenten fysiotherapie. Fysio Quality werkt met flexibele, gemotiveerde en sportief ingestelde studenten van Hogeschool van Amsterdam.

 

Meer info

www.kngf.nl

www.nvfs.nl

www.nvmt.nl