Visie

Werken vanuit een duidelijke visie verhoogt de kans op succes.

 

Visie

Als fysiotherapeut kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het verhelpen van klachten bij het bewegen. Maar … ook de patiënt zelf kan in belangrijke mate bijdrage aan zijn eigen herstel. Hij kan dit doen door te werken aan een goede houding en aan regelmatig bewegen. Het voorkomen van klachten is daarnaast heel belangrijk. Oefeningen kunnen hierin preventief werken.
 
Vakmanschap is de basis van de behandeling door de fysiotherapeut. Actuele vakkennis is voor de fysiotherapeut een noodzakelijke eis om goede zorg te verlenen. Daarnaast is een goede samenwerking nodig met andere zorgverleners als huisartsen, andere paramedici, specialisten en klinieken. Goede, open communicatie is belangrijk, naar de patiënt zelf bij diagnose en behandeling. En naar andere zorgverleners in de zorgketen om de behandeling succesvol te doen zijn. Het belang van de patiënt staat voorop.

 

Missie
Fysio Quality stelt zich ten doel patiënten met bewegingsklachten effectief te behandelen met een mix van behandelmethoden. Doel is een snel  herstel op het optimaal bereikbare niveau. Door het geven van inzicht bij diagnose en behandeling en voorlichting over preventie is de kwaliteit van dienstverlening onderscheidend.