Bokstherapie

Bokstherapie

Werken met bokshandschoenen is een interessante interventie binnen het fysiotherapeutisch behandelplan van Fysio Quality. Bokstherapie is een ervaringsgerichte manier van leren. Het inzetten van boksen is een begeleidingsvorm die direct werkt op het lichaamsgevoel. Je zal het denken makkelijker kunnen loslaten. Het is vooral doen en ervaren. Onbewuste processen kunnen bewust gemaakt worden. Door bokstherapie kan je bij jezelf interne blokkades of weerstand tegenkomen. Je wordt op een veilige manier uitgedaagd om hier mee om te gaan.

Door het boksen binnen de fysiotherapie toe te passen kunnen we doorzien wat er op een dieper niveau gebeurt en speelt. Het boksen als ervaring leidt vaak tot meer vertrouwen in eigen kunnen en handelen. Daarnaast zal je kunnen merken dat je makkelijker ruimte zal durven innemen. Grenzen aan kan geven. En leren benoemen wat er gevoelsmatig ervaren wordt vanuit het hier en nu. We maken gebruik van diverse werkvormen, materialen en technieken. Zo kan iemand op een bijzondere manier in beweging komen.

Thema’s binnen het lichaamsgericht werken

 • laag zelfbeeld en twijfel aan eigen kunnen
 • perfectionisme, geen fouten durven en mogen maken
 • behoeften en gevoelens kunnen uitspreken
 • nier durven of kunnen afstemmen
 • grenzen aangeven en ervaren
 • waarnemen
 • afstand en nabijheid
 • communicatie problematiek; verbaal en non-verbaal
 • boosheid, frustratie, irritatie en agressie
 • angst
 • assertiviteit
 • onzekerheid en kwetsbaarheid
 • inhouden en geremd voelen
 • confrontatie vermijdend
 • vluchten of dissociëren
 • contact (durven) maken
 • bewuster worden wat er speelt
 • stevigheid en eigen kracht gaan ervaren en voelen
 • overzicht hebben en controle durven loslaten
 • bewegelijkheid
 • incasseren en uitdelen
 • ontspannen en inspannen
 • instappen en uitstappen
 • voelen wat er in het lijf gebeurt
 • in het hoofd of in het gevoel zitten
 • denken of belemmerende overtuigingen
 • spelen
 • zichtbaar zijn en een plek innemen
 • openstaan of afsluiten
 • doelen helder formuleren
 • ritme vinden
 • oog-hand coördinatie
 • bewustwording van de ademhaling
 • leiderschap
 • volgen of sturen
 • stilstaan of juist bewegen
 • acceptatie